april 13, 2017

De techniek

Stelt u zich eens voor dat het mogelijk is in te grijpen vóórdat problemen zich voordoen. Dat veiligheidsrisico’s te monitoren zijn met één blik op een scherm. Wat zou dat betekenen voor uw beleid, inzet van personeel of reactiesnelheid? En wat zou dat uiteindelijk betekenen voor de veiligheid van uw stad?

Het klinkt misschien als Utopia, maar het is nu echt mogelijk. SecuRadar is een innovatief softwaresysteem waarin data uit meer dan 7000 databronnen gekoppeld worden en vervolgens op een kaart weergegeven. De gebruiker kan in- en uitzoomen, en voor een gebied, regio, gemeente, (wijk of buurt) de relevante inzichten over de veiligheidssituatie verkrijgen. Denk aan ondermijning, inbraken, verloedering, overlast door jongeren, hennepkwekerijen, etc.

Deze inzichten kunnen doorlopend getoetst en verrijkt worden, zodat beleidsbeslissingen op basis van concrete data genomen kunnen worden. Het is tevens mogelijk om terug in de tijd te kijken, en dus ook te zien hoe bepaalde patronen zich ontwikkeld hebben, ook belangrijk bij het evalueren van beleid. Wij bieden hiermee de ultieme data-driven beleidsaanpak.

Information Superiority

SecuRadar is gemaakt om de bestuurlijke informatiepositie van gemeenten in het veiligheidsdomein te versterken, ook wel “Information Superiority” genoemd. Om “Information Superiority” te bereiken wil je:

  • Snel kunnen koppelen en combineren van de vele databronnen;
  • Patronen herkennen;
  • Verrassende combinaties ontdekken.

Met als resultaat:

  • Vroegtijdig signaleren van dreiging;
  • Beter voorbereid zijn;
  • Verkleinen van de hersteltijd bij calamiteiten.

Zodat je:

  • Gericht interventies en maatregelen kunt treffen;
  • Handhaving efficiënt kunt inzetten.

Maar ook:

  • Je hypotheses kunt testen;
  • Ervaringen en lessons learned kunt borgen.

SecuRadar wordt gebruikt voor het oplossen van veiligheidsvraagstukken en het ontwikkelen en toetsen van beleid.